Legislativa-Pomůžeme s projektovou a inženýrskou činností  (staveb.povolení,  atd.)
-Zhotovíme rozpočty stavebních prací dle aktuálního  ceníku programu  RTS
-Pomoc při hledání možností financování stavby až po  kolaudaci
Izolace a fasády-Zateplování fasád kontaktním způsobem s použitím  fasádního  polystyrenu nebo minerální izolace.
-Zateplování bezkontaktním systémem provětrávaných  fasád
-hydroizolace staveb , sanační omítky
-Zhotovení maleb a nátěrů
Montáže sádrokartonu(vlastníme certifikát na provádění protipožárních konstrukcí)-Zástavba půdních prostorů či podkroví včetně  zabudování střešních  oken
-Úpravy interiérů ( příčky, dělící stěny, podhledy, obklady  stěn-  zateplení )
-Výměna bytových jader ( instalační stěny )
-Úpravy reprezentativních prostor ( haly, kanceláře, banky, společ.  prostory )
-Možnost neobvyklých úprav interiérů (oblé hrany, klenbové oblouky  apod. )
-Suché podlahy
Zednické práce-Výstavba objektů z cihel , betonu ,Ytongů a ostat.  stavebních  systémů. 
-Úpravy povrchů v interiérech a exteriérech
-Montáže konstrukcí stěn a stropů.
-Provádění obkladů a dlažeb vnitřních i venkovních  včetně obkladů a  dlažby z kamene
Tesařské práce -Zhotovení krovů popřípadě lepených vazníků, vč. bednění  nebo laťování  třech            
-Bednění konstrukcí a příprava pro betonování               
-Zhotovení palubkových, podlah ,obkladů ,podbíjení ,apod.             
-Chemické ošetřování dřeva
-výměna a opravy poškozených částí  střech